เกาะวัวตาหลับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะวัวตาหลับ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคา ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติฯ ด้านหน้าของที่ทำการฯ เป็นหาดทรายขาวสะอาด มีเม็ดทรายเนื้อเนียนละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใสเหมาะแก่การลงเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการัง อีกทั้งยังสามารถนอนเล่นพักผ่อนริมหาด หรือจะเดินชิลชมวิวทิวมะพร้าวที่ขึ้นเรียงรายตลอดข้างทางก็ได้ไม่ว่ากัน นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวผาจันทร์จรัส เพื่อชมทัศนียภาพจากมุมสูงของหมู่เกาะบริวารทั้ง 42 เกาะ ที่ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาว ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในบรรดาจุดชมวิวทั้งหมดได้อีกด้วย

การเดินทาง : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 จากนั้นใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีระยะทางประมาณ 644 กิโลเมตร

ข้ามไปยังทูลบาร์